O nás

O nás

Zdravie je najväčším bohatstvom človeka. Ovplyvňuje kvalitu nášho vnútorného i spoločenského života. Otázka zdravia sa dotýka každého z nás a dobré zdravie je predpokladom k dosiahnutiu našich cieľov. Súčasný svet plný technológie, umelo vytvoreného prostredia, časového stresu, umelej stravy, mentálneho a environmentálneho znečistenia narúša životnú rovnováhu. Hľadáme prostriedky, ktorými možno kompenzovať negatívny vplyv tejto dobyy, spôsob ako opäť násjť duševnú a telesnú rovnováhu, ako šťastne a zdravo žiť v harmonickych vzťahoch s ostatnými.